CH SE*Rubycat’s Kalina

Född: 2016-11-02
MCO n 22-Hona, bruntabby
HCM scan normal- Nov- 2017
HD – Good  hip genom O F A jan-2018
DNA –  N/N – genom föräldrar

DNA SMA mutation N/N

HCM DNA:  N/N

DNA PKdef mutation N/N

Ägare- Birgitta Hellström
Uppfödare Birgitta Hellström

bilder finns under fliken, kattungar, kullar K-kullen

bilder på fb

Stamtavla på Kalina
Utställning

Bilder kommer snart

Elenoi Arkiza*PL

Född 2015-03-26
MCO f 22 svartsköldpaddtabby
HD- testad genom O F A 2016
HCM  scan normal- april 2016
DNA – HCM N/N (genom föräldrarna)
Ägare- Birgitta Hellström
Uppfödare Monika Zajac, Arkiza

Stamtavla

Fler bilder

SE*Gyllenstrålen’s Cleo

Född 2018-02-10
Hona
Svartsköldpadda med vitt, f 03

HD- testas vår 2019

HCM- testas vår 2019

Stamtavla

Uppfödare Magdalena Lindh Gullberg

7 mån

Fler bilder

Wilma Arkiza*PL

Född: 2018-05-25
MCO w -Hona, vit
HCM-testas höst 2019
HD -testas höst 2019
DNA –  N/N – genom föräldrar

DNA SMA mutation N/N

HCM DNA:  N/N

BEAR testad u-a

DNA PKdef mutation N/N

Ägare- Birgitta Hellström
Uppfödare Monika Zajac

Stamtavla på Wilma

dad  GR*MetatronEyes

mum Meow a Holicc’s Cypruss

 

Bilder

9 mån


9 mån


9 mån

CH SE*Rubycat’s Lovis

Född: 2016-12-27
MCO g 09- Hona, blåsköldpadda-vit
HCM- scan normal- april 2018

DNA SMA mutation N/N

HCM DNA:  N/N

DNA PKdef mutation N/N

HD –1 (L), 1 (R) april 2018
DNA –  N/N – genom föräldrar
Ägare- Birgitta Hellström
Uppfödare Birgitta Hellström

bilder finns under fliken, kattungar, kullar L-kullen

bilder på fb

Stamtavla på Lovis
Utställning

Bilder kommer snart

SE*Rubycat’s Joline

Född 2016-05-15
Hona
mco röd, d
DNA – HCM N/N genom föräldrarna
HD –genom O F A. feb 2018
HCM-   scan normal- feb-2018
DNA SMA mutation N/N
DNA PKdef mutation N/N
Ägare: Birgitta Hellström
Uppfödare: Birgitta Hellström
Bor hos fodervärd

Stamtavla

Joline

Fler bilder

SE*Rubycat’s Olivia

Född – 2018-0618
Hona
MCO   d 22, rödtabby
DNA – HCM N/N genom föräldrarna
HD –testas höst 2019
HCM-testas höst 2019
Ägare- Birgitta Hellström
Uppfödare Birgitta Hellström

Bor hos fodervärd i Uppsala

Stamtavla

Bilder

Bilder på Olivia finns på kullar, O-kullen, Olivia

Bilder